2022-06-22

Klartecken för regeringens budgetförslag

Riksdagen röstade den 22 juni igenom regeringens ändringsbudget med siffrorna 174–173.

Efter alla vändor så står det nu klart att det är regeringens budgetalternativ som drar det längsta strået. Budgeten innehåller den omdebatterade pensionsuppgörelsen mellan S, C, MP och V och genom dagens beslut kan garantipensionärerna se fram emot en höjning på 1.000 kronor samt en höjning av bostadstillägget med 100 kronor per månad från och med den 1 augusti.

Utöver detta så innehåller den framröstade budgeten även, med vissa justeringar, de förslag som ingick i propositionen Vårändringsbudget för 2022 (prop. 2021/22:99), med undantag för förslaget om en ny förmån till pensionärer med låga inkomster. Det blir bland annat sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk och ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader från den 1 juli 2022.

Här kan du ta del av den beslutade ändringsbudgeten.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.