2022-06-21

Nytt regelverk för upphandling till premiepensionens fondtorg

Riksdagen röstade nyligen igenom de nya reglerna som trädde i kraft den 20 juni.

De nya reglerna innebär att det nuvarande systemet för premiepension ersätts med ett upphandlingssystem som den nyinrättade myndigheten Fondtorgsnämnden ska förvalta. Myndigheten kommer också att ha ansvaret för övervakning och uppföljning av fondförvaltarna och fonderna.

Syftet med reformen är att stänga ute oseriösa aktörer och att göra premiepensionssystemet tryggare. Endast de fondförvaltare som tilldelas avtal i Fondtorgsnämndens upphandlingar kommer att få erbjuda sina fonder till pensionsspararna. Antalet valbara fonder kan genom det nya systemet komma att begränsas till mellan 150–200, jämfört med dagens cirka 500, och kommer då att vara i nivå med maximalt antal fonder inom tjänstepensionens valbara del.

Regelpaketet innehåller, utöver de nya lagarna om Fondtorgsnämnden och upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg, även ändringar i 64 kap. socialförsäkringsbalken, där bland annat den nya valarkitekturen för premiepensionssystemet regleras.

Här kan du ta del av det beslutade lagförslaget.