2022-05-03

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar

Regeringen har nyligen lagt ett förslag som innebär att nybilspriset, vid beräkning av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik.

Syftet med förslaget är att regelverket ska bli mer förutsägbart och enklare att tillämpa i och med att alla bilar med samma miljöteknik behandlas lika, samtidigt som miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp.

Nedsättningens storlek föreslås vara

  • 350.000 kronor för elbilar och vätgasbilar,
  • 140.000 kronor för laddhybrider, och
  • 100.000 kronor för gasbilar.

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås även att elhybrider och etanoldrivna bilar inte ska omfattas av nedsättningen.

Förslaget medför ändringar i inkomstskattelagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med det datumet.

Här kan du ta del av lagförslaget.