2022-05-17

Använd rätt version i årsredovisningsarbetet!

Den sista handen läggs nu vid många årsredovisningar och revisionsberättelser. Med anledning av det kommer här ett användartips för att välja rätt lagversion för årsredovisningen.

Ska man tillämpa exempelvis årsredovisningslagen eller ett annat regelverk för årsredovisning är det viktigt att hålla koll på att man använder rätt version. Detta framgår ofta av ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som normalt finns listande sist i varje dokument i FAR Online.

Specifikt för årsredovisningen ska man ofta tillämpa regler som trädde i kraft för ganska länge sedan, normalt de som hade kommit redan när räkenskapsåret började, alltså för snart ett och ett halvt år sedan i praktiken.

För att hitta rätt version i FAR Online går man in på det regelverk man är ute efter att läsa (exempelvis årsredovisningslagen), och uppe i vänstra hörnet i webbläsaren väljer man Se äldre lydelser. Där kan man exempelvis välja att läsa ÅRL så som den löd 2021-01-01.