2022-05-03

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring på gång

Förslaget, som bland annat tar sikte på att motverka kompetensutvisningar, röstades igenom av riksdagen den 20:e april.

De nya reglerna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar, det vill säga att arbetstagare utvisas på grund av mindre felaktigheter. Det införs också ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.

Riksdagens beslut innebär även att det i fortsättningen kommer att krävas ett anställningsavtal för att arbetstillstånd ska kunna ges, tidigare har det räckt med endast ett jobberbjudande.

Lagändringarna, som bland annat träffar utlänningslagen, träder i kraft den 1 juni 2022.

Regeringen har också nyligen aviserat att man vill återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och har med anledning av detta tillsatt en utredning. Denna myndighetsbaserade prövning avskaffades 2008 och innebär att arbetstillstånd bara ska beviljas inom yrken där det råder brist på arbetskraft.

Här kan du ta det av det beslutade lagförslaget.