2022-05-17

SKV: uppdaterat ställningstagande om hemarbete och fast driftställe

Ställningstagandet behandlar frågan när en anställds hemarbete leder till att ett utländskt företag får fast driftställe i Sverige och innebär att det sker i färre situationer jämfört med 2015 års ställningstagande.

Ställningstagandet är en anpassning till OECD:s förtydligande om hemmakontor i kommentaren till artikel 5 i 2017 års modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning och coronapandemins effekter, som har medfört att fler arbetar hemifrån i större utsträckning.

Skatteverket har i det nya ställningstagandet lagt större vikt vid om det finns ett uttryckligt eller underförstått krav från företaget på att den anställda ska arbeta hemifrån eller om hemarbetet beror på andra orsaker, såsom exempelvis myndighetsrestriktioner eller att den anställde själv har ett önskemål att arbeta hemma och företaget inte har ett affärsintresse av detta upplägg. Det ges ett antal exempel på olika situationer där ett fast driftställe uppkommer respektive inte uppkommer. I samtliga fall arbetar den anställda på det beskrivna sättet i mer än sex månader och skatteavtal med det andra landet har beaktats.

Här kan du ta del av ställningstagandet i dess helhet.