2023-01-10

EU överens om minimiskatt för de största företagen

Efter många turer antogs i december ett direktiv som innebär ett EU-rättsligt genomförande av minimiskattedelen, den så kallade andra pelaren, i OECD:s internationella skattereform.

Detta innebär att en minimiskatt på 15 procent kommer att införas för de multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner inom EU som uppfyller det årliga tröskelvärdet på minst 750 miljoner euro i konsoliderade intäkter.

Direktivet ska implementeras i medlemsländernas nationella lagstiftningar senast den 31 december 2023 och reglerna ska tillämpas för räkenskapsår från och med den 31 december 2023, med undantag för UTPR (the Undertaxed Profit Rule) som ska tillämpas för räkenskapsår från och med den 31 december 2024.

Här kan du ta del av direktivet om en global minimiskatt för de största företagen.
Kurser inom

Skatt

Behöver du uppdatera kunskaperna inom skatt? FAR har lång erfarenhet av att arrangera skatteutbildningar. Det breda kursutbudet gör det enkelt att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Se alla kurser här
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler