2023-05-23

Ensamrätt till yta inte ett krav för frivillig skattskyldighet

Dom från HFD utvidgar den frivilliga skattskyldighetens tillämpningsområde.

För att reglerna om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal ska vara tillämpliga har det tidigare bl.a. varit krav på att den yta som hyrs ut ska disponeras med ensamrätt och vara tydligt specificerad och avskiljbar. Uthyrningen ska även vara stadigvarande. HFD har i en dom den 5 maj konstaterat att ytan inte behöver disponeras med ensamrätt. Skatteverket har kommenterat domen och kommer att se över sitt nu gällande ställningstagande, eftersom domen går emot Skatteverkets tidigare syn.

Frågan som ställdes till HFD var om frivillig skattskyldighet kan nekas enbart på den grunden att en hyrestagare inte själv disponerar en avgränsad yta. I det aktuella fallet nyttjades en yta av flera hyrestagare som samtliga bedrev skattepliktig verksamhet. HFD har tidigare konstaterat att den yta som ska kunna omfattas av frivillig skattskyldighet måste utgöra en viss del av en fastighet och inte en procentandel av en fastighet. För att avgöra om verksamheten är stadigvarande har det tidigare konstaterats att fall där fastighetsägaren har för avsikt att kontinuerligt upplåta en viss yta till flera näringsidkare under begränsad tid kan omfattas av frivillig skattskyldighet.

I det nu aktuella fallet konstaterades det att användningen kan anses vara stadigvarande även om samma yta används av flera hyresgäster. Frivillig skattskyldighet kan inte nekas enbart på den grunden att ytan disponeras av flera hyresgäster utan att någon har ensamrätt på en avgränsad del av ytan.

Här kan du ta del av Skatteverkets kommentar till domen.
Kurser inom

Moms

Behöver du uppdatera kunskaperna inom Moms? FAR har en lång erfarenhet av att arrangera momsutbildningar. Det breda kursutbudet gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Se alla kurser här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.