2023-11-07

Nya ärenden från RI med fokus på penningtvätt

Totalt avgjordes fem ärenden, varav två resulterade i upphävande av auktorisation, ett i varning med sanktionsavgift och två i varning.

Flera av de ärenden som behandlades av Revisorsinspektionen rörde frågor om reglerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta eftersom RI under 2023 gör en riktad satsning på området.

I ärende 2023-10 granskade RI fem uppdrag. I samtliga granskade uppdrag hade revisorn åsidosatt flera grundläggande skyldigheter enligt penningtvättslagen. Som företrädare för ett revisionsföretag blev revisorn kritiserad för att revisionsföretaget inte hade genomfört en adekvat allmän riskbedömning enligt bestämmelserna och inte heller uppdaterat sina rutiner inom området sedan 2014. Vidare saknades det rutiner och dokumentation av utbildning inom området. Det ledde till att revisorns auktorisation upphävdes med omedelbar verkan.

I ärende 2023-652 fann RI att revisorn i flera avseenden brustit i att uppfylla sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Bland annat genom att inte genomföra en allmän riskbedömning för sitt revisionsföretag, avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer och bristfälligt utförda kundriskbedömningar på två specifika uppdrag, ett gällande ett fastighetsbolag och ett gällande ett bygghandelsbolag. Därmed konstaterade Revisorsinspektionen att revisorn inte uppfyllde de krav och skyldigheter som penningtvättslagen ställer på revisorer och gav därför revisorn en varning och sanktionsavgift på 60.000 kr.

De två ovan beskrivna samt de tre andra ärendena från RI:s senaste sammanträde finns nu att ta del av. För att du ska slippa hamna i samma sits har vi samlat de centrala regelverken om penningtvätt på en särskild sida.

Här kan du ta del av de senaste ärendena från RI.
Vad vill du lära dig mer om?

Aktuella kurser hos FAR

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online.

Se alla kurser här