2023-11-03

Se punkt 42 – klickbara länkar i ISA!

För en tid sedan introducerade vi klickbara länkar i och till lagar. Nu har turen kommit till ISA att få samma typ av funktionalitet.

ISA-standarderna är uppbyggda av två olika delar, en huvuddel numrerad 1, 2, 3 osv. och en tillämpningsdel numrerad A1, A2, A3 osv. I huvuddelen hänvisas det löpande till tillämpningsdelen och vice versa. Dessa länkar, liksom länkar till andra ISA, är nu klickbara.

Nu blir det alltså mycket snabbare och enklare att vid läsning ta sig från huvuddelen till tillämpningsdelen och tillbaka. Det går förstås också att högerklicka på en länk och öppna det avsnitt i tillämpningsdelen som är av intresse i en egen flik eller ett eget fönster.

Det länkas även till ISA från annat material i FAR Online, främst RevR, RevU och Revisorsinspektionens avgöranden. Även dessa hänvisningar kommer inom en snar framtid att bli klickbara länkar.

Exempel från ISA 240 med länk från tillämpningsdelen till huvuddelen.
Kurser inom

Revision

Vi har grundläggande och kvalificerade revisionskurser anpassat för olika branscher och behov.

Se FAR:s kurser inom revision
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.