2023-09-12

Hitta rätt i nya momslagen

Momslagen är ny, men reglerna är till stor del desamma. Vi hjälper dig hitta mellan den nya och gamla lagen och mellan den nya och direktivet med tre stora jämförelsetabeller.

Den nya momslagen som trädde i kraft den 1 juli har en annan struktur än den tidigare momslagen. Även om syftet var att göra det enklare för dig som användare kan det ändå vara svårt att veta vad som står i vilken paragraf. För att hjälpa dig som användare finns därför tre jämförelsetabeller. De tre tabellerna med paragrafnycklar visar på vilket sätt paragraferna i den nya mervärdesskattelagen motsvaras av bestämmelser i den gamla mervärdesskattelagen respektive mervärdesskattedirektivet. Tabellerna finns listade i området skatt, under mervärdesskatt.

Här kan du ta del av jämförelsetabellerna till den nya momslagen.
Kurser inom

Moms

Behöver du uppdatera kunskaperna inom Moms? FAR har en lång erfarenhet av att arrangera momsutbildningar. Det breda kursutbudet gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Se alla kurser här