2023-09-13

Höjt prisbasbelopp för 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för nästa år. Ökningen är i nivå med föregående års ökning.

För 2024 höjs prisbasbeloppet med 4.800 kronor till 57.300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 5.000 kr från 53.500 kr till 58.500 kr Den stora ökningen är även i år ett resultat av den höga inflationen. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjdes även avsevärt för 2023, närmare bestämt med 4.200 kr. Det kan jämföras med ökningen mellan 2021 och 2022 som var 700 kr.

Det höjda prisbasbeloppet påverkar en rad beräkningar, bland annat grundavdraget som kommer att öka mot 2023. Det betyder lägre skatt för alla, även om regeringen har på förslag att pausa uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt för 2024. Ersättningen till föräldrar, studenter och pensionärer påverkas också. Taket för föräldraförsäkringen höjs med 102 kronor per dag. För den som är föräldraledig och har en inkomst över inkomsttaket innebär det knappt 3.100 kronor mer per månad. Även studenter och pensionärer kommer att få mer i plånboken genom bl.a. höjt studiemedel respektive högre grundavdrag och brytpunkter.

Prisbasbeloppet påverkar även beräkning av förmåner, exempelvis beräkning av förmånsbil.

Du hittar prisbasbelopp och många andra användbara kortfakta på startsidan.
Vad vill du lära dig mer om?

Aktuella kurser hos FAR

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online.

Se alla kurser här