12
nov

Intrastat

Intrastatrapport avseende oktober ska vara inlämnad till SCB.

Gäller efter beslut från SCB baserat på värdet av införsel och/eller utförsel av varor från/till andra EU-länder de senaste tolv månaderna.