31
okt

OSS-redovisning

Deklaration och betalning för One Stop Shop avseende juli – september och september för importordningen ska ha kommit in till Skatteverket. Gäller alla företag som har ett identifieringsbeslut.