12
dec

Debiterad preliminärskatt

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald till Skatteverket.