31
maj

Årsredovisningsinlämning

Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket. Gäller alla företag med bokslutsdatum 31 oktober 2022.