31
mar

Årsredovisningsinlämning

Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket. Gäller alla företag med bokslutsdatum 31 augusti 2022.