Innehåll

Balans fördjupning nr 3 2021

Potential för större utrymme för den professionella bedömningen

Nu är vardagen igång igen efter en sommar som förhoppningsvis inneburit en chans att ladda batterierna och njuta av ledighet. Men alla har inte lagt arbetet åt sidan. Elina Malmström har sammanfattat sin doktorsavhandling ”An Audit is an Audit” (som hon disputerade med vid Stockholms universitet i juni) i en intressant artikel som vi nu kan publicera i Balans Fördjupning. Hon konstaterar att det i branschen sker en utveckling med potential att ge ett större utrymme för den professionella bedömningen.

Björn Forssén kommenterar förslaget om en reformering av reglerna i skatteförfarandelagen om företrädaransvar och återknyter bland annat till sina tidigare fördjupningsartiklar och Dan Engström och Elin Nilsson belyser fem frågor att beakta vid valet av tvistlösningsmetod.

Redovisning i bostadsrättsföreningar är en fråga som engagerar. Under våren har en debatt förts på Balans webb och i en artikel i detta nummer resonerar Johan Törnquist om framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49