Alla ekonomiska regler i din hand


FAR Online – Den ledande tjänsten för dig som jobbar med ekonomi

En kvalitetssäkrad rättsdatabas

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans. FAR Online innehåller bland annat:

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar
  • IFRS på svenska och engelska
  • Engelsk ordbok, specialistlexikon
Se våra paket och priser

Våra paket

Våra paket

Ekonomi

För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

325
/ månad
/ användare

IFRS och Finans

För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

415
/ månad
/ användare

Revision

För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

415
/ månad
/ användare

Total

För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

660
/ månad
/ användare

Är ni tre eller flera användare?

Innehåll

Rättserien

I FAR Online finns hela Rättserien. Med ca 5.000 uppslagsord inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt hittar du snabbt svar eller vägar vidare till relevanta regelverk. 

Rättserien är framtagen av experter inom respektive område och vägleder dig i din yrkesroll. 

Upptäck Rättserien
Innehåll

Redovisning

Här finner du regelverk kring löpande bokföring och årsbokslut/årsredovisning.

Äldre BFN- och RR-regelverk, som enligt vissa övergångsregler fortfarande får tillämpas av några företag hänvisar vi till Bokarkivet för, då de endast får tillämpas i specialfall.

Mer inom redovisning
Innehåll

IFRS

Genom FAR Online får du direkt tillgång till hela IFRS-regelverket på både svenska och engelska. Alltid uppdaterat och kvalitetssäkrat.

Mer inom IFRS
Innehåll

Skatt

Här finns de centrala reglerna på skatteområdet samlade. På respektive underområde får du direkt tillgång till lagar, förordningar samt aktuell EU-rätt.

Här finns även material från Skatteverket, bestämmelser rörande internationella förhållanden samt rekommendationer på området.

Mer inom skatt
Innehåll

Revision

Här har vi samlat alla regler som gäller särskilt för revision. Här finns både lagstiftning, regler från FAR, regler från IFAC (ISA) och ärenden och uttalanden från Revisorsinspektionen.

Här hittar du allt inom god revisionssed.

Mer inom revision
Innehåll

Finans

Här hittar du lagregler, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självreglering som reglerar finansmarknaden.

Vi har delat in finansrätten i underämnena bank, börs, försäkring och värdepapper.

Mer inom finans
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal. 

Mer om funktioner
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.

Mer om funktioner
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.

Mer om funktioner
Funktioner

Äldre lydelser

Ska du upprätta eller granska en årsredovisning och förbannar att reglerna ändrats sen förra året och vill läsa vad som gällde då, inte vad som gäller nu?

Vi har tänkt på dig. Inne i ett dokument kan du backa och läsa dess lydelse från förra året, eller det dessförinnan. Vi har äldre lydelser från 2017, så arkivet du kan backa till blir hela tiden större.


Claudio Henriksson, Auktoriserad revisor

Hur använder du FAR Online?

– Är jag ute hos kund kan jag lätt söka fram den information jag behöver. Att allt som du behöver för att jobba som revisor finns på samma ställe. Alla som jobbar med ekonomi borde ha FAR Online.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

FAR Online är en del av FAR

FAR Online drivs av FAR som är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

FAR är även den ledande leverantören i Sverige av kvalificerad utbildning inom revision, redovisning, skatt och controlling.

Till FAR.se