Innehåll

Balans nr 5 2007

Aktuell information från FAR SRS

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet

Promemorian Sjömännen, inkomstskatten och EU (Fi2007/963)

Till Energimyndigheten

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (Dnr 700-06-2202)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2004:18 om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Redrafted ISA 230, Audit Documentation

To International A uditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Redrafted ISA 560, Subsequent Events

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Redrafted ISA 610, The Auditor’s Consideration of the Internal Audit Function

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Redrafted ISA 720, The Auditor’s Responsibility in relation to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements