Innehåll

Det är inte bara ett nytt år – vi har dessutom påbörjat ett nytt decennium. Och tiden går fort. När vi har lagt ytterligare ett decennium bakom oss är det år 2030, alltså det år som är satt för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Frågan är hur vår bransch bidrar på bästa sätt? Och hur vi som branschorganisation kan stötta våra medlemmar när det handlar om hållbarhet? Att allt fler företag har identifierat hållbarhet som en konkurrensfördel är i alla fall en bra grund för vårt arbete, eller hur!

Under 2019 har vi skruvat på hur vi som branschorganisation ska arbeta och prioritera. I det stora pratar vi om att FAR ska göra nytta för näringsliv och samhälle, något vi gör bland annat genom att påverka förutsättningarna för byråerna och medlemmarnas dagliga arbete. Det kan handla om utformningen av regelverk men också om att öka kännedomen om den nytta branschen gör. Under julhelgen fördjupade jag mig i den så kallade Brydon-rapporten, som belyser förtroendekrisen för branschen i Storbritannien. I rapporten finns många insikter som vi kan ta med oss när vi arbetar med att utveckla branschen här i Sverige. Jag har också hunnit fundera på revisionen av mindre komplexa företag, en annan tung remiss som vi arbetade med under 2019 och där remissvaren nu är sammanställda. FAR driver på för tydliga och förutsägbara regler och förenkling, samtidigt som revisionen ska vara fortsatt robust och av hög kvalitet.

Ytterligare en stor fråga är kommunal redovisningsrevision. I januari presenterade Revisorsinspektionen (RI) resultatet av sin tematillsyn av den kommunala revisionen. RI konstaterar att det finns utrymme för förbättringar – helt i linje med det projekt som FAR sedan en tid driver tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skyrev.

Slutligen – den fråga som rankades högst i vår senaste medlemsundersökning är attraktionskraften. För branschen, yrkesrollerna och företagen. Vi på FAR ska göra vårt yttersta för att sätta branschen ännu tydligare på kartan. Men vi behöver hjälp av medlemmar som ser möjligheterna och vill kliva fram. Med gemensamma krafter blir vi starkare!

På Karins agenda:

  1. Lansering av ICCs rapport Hållbarhetsfokus 2020 och diskussion om ett hållbart näringsliv – hur går vi från vision till aktion?
  2. Möte med Bolagsstyrningskollegiet.
  3. IFAC CEO forum i New York.

Text: Karin Apelman