Innehåll

Balans nr 2 2020

Krönika – The EU Tax Agenda

Sverige stampar den utlovade skattereformen. Samarbetspartierna vet inte hur de ska förhålla sig till de stora frågorna, varken inhemska eller globala utmaningar i en snabbt föränderlig värld. Perspektivet är vilka väljare som blir vinnare och förlorare i nästa val. Inte längre.

Inom EU går däremot diskussionens vågor höga. Svenska skatter styrs allt mer från Bryssel. Den svenska vetorätten är snart ett minne blott. Vilka är megatrenderna internationellt och inom EU? Följande stod på agendan när Accountancy Europe, revisionsbranschens organ i Bryssel, hade sin årliga Tax Day i februari.

Tax Transparency. Alla, från regeringar till medborgare vill veta vilka skatter bolagen betalar och att de betalar sina skatter. Särskilda modeller för skatteredovisningar växer fram, den tyngsta är GRI 207.

Sustainability. Civilsamhället har satt agendan. Tax avoidance is socially unacceptable today! Skattepositioner och aktiviteter i skatteparadis, liksom i bolag utan substans, ska redovisas.

Cooperative complience. Skattemyndigheter har börjat granska deklarationer utifrån bolagens ”frivilliga” skatterapporter. Vilka bolag vill hamna i högsta riskkategorin? The rule of law får stå tillbaka för ett fair tax-tänk. Fundera på den!

En ny bolagsskatt på digitala tjänster i företag. Många länder kan inte förlika sig med att plattformsföretag till stor del klarar sig undan bolagsskatt i dag. Andra vill ha en större del av kakan. OECD ska därför ta fram en one size fits all-modell. Även ökade miljöskatter ska samordnas.

Ökad komplexitet. I allt och tillsammans upphöjt i kvadrat.

Väl så intressant är vad som inte behandlades. Hur kan skattesystem bidra till ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet? Tillväxt är ett fult ord i dagens Bryssel! Den europeiska sjukan tas inte på allvar. Kanske har vi inte så mycket att hämta i Bryssel just nu.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.