Innehåll

Balans nr 3 2020

Renässans för lekmannarevisorer

Stärkta relationer mellan externa revisorer och förtroendevalda revisorer. Och en tydligare definition av uppdraget som förtroendevald revisor.

Inför årets stämmosäsong har ”Vägledning för rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv” tagits fram av Lars Wennberg och Bo Thorstorp på uppdrag av Svensk Kooperation. Vägledningen är kopplad till ”Svensk kod för styrning och kooperativa och ömsesidiga företag”.

– Koden bygger på följ och förklara-principen, saknar regler och är principbaserad. När den var färdig stod det klart att det behövdes en tydlig vägledning för förtroendevalda lekmannarevisorer, eller stadgereglerade granskare, säger Lars Wennberg.

Arbetet bakom vägledningen är gediget och dialog har förts med bland annat Svensk Kooperation och dess medlemmar, lekmannarevisorer och FAR. Lars Wennberg har själv en bakgrund från PwC där han ansvarade för affärsutveckling av den kooperativa sektorn samt var påskrivande revisor för bland andra KF, Coop och OK.

– Jag skulle säga att lekmannarevisorerna många gånger är underskattade. Den vägledning vi nu tagit fram hoppas vi ska stärka dem i sin roll och förbättra relationerna med externrevisorerna. Att lekmannarevisorns uppdrag blir tydligare borde vara till glädje för externa revisorer. Genom vägledningen finns tydliga anvisningar för vad lekmannarevisorn måste göra visavi de externa revisorerna, säger han.

Text: Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%