Innehåll

Bilden som tonar fram när Balans pratar med nöjda kunder stämmer med den som kom fram i Vismas stora enkät förra året. Skillnaden är att de nöjda kunderna redan har vad de andra saknar.

Att vilja ha mer kontakt och att önska sig mer av framtidsfokus av sin auktoriserade redovisningskonsult, behöver inte betyda att man är missnöjd med den man har. Däremot kan det bli bättre!

”Som det är nu så gillar jag vår redovisningsbyrå men de har alltid så mycket att göra. Man känner ofta att man stör lite när man frågar”, säger en företagare i Vismas rapport från 2019.

Rapporten som bygger på svar från 237 småföretagare visar att 66 procent, nästan 7 av 10, skulle vilja tätare kontakt med sin redovisningsbyrå. Minst lika många, 67 procent vill också få tätare uppdateringar om allt som rör deras ekonomi.

Det är slående hur resultatet i Vismas undersökning sammanfaller med vad de nöjda kunderna berättar i intervjuer med Balans. Närvaro och engagemang skapar överblick och trygghet, och det gör kunderna nöjda.

En siffra i Vismas rapport sticker ut och visar på stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter. 78 procent, nästan 8 av 10 småföretagare, vill prata mer nutid och framtid i stället för dåtid med sin byrå.

Rakel Lennartsson