Innehåll

Ekonomers löner hade sämst utveckling under 2020. Det visar ny lönestatistik från Akavia.

Akavias medlemmar fick en rejäl inbromsning av sina löner under 2020. Det framgår av lönestatistik från förbundet, som organiserar akademiker inom sex professioner; ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer.

Medlemmarnas löneökningar stannade under 2020 på 1,6 procent, att jämföra med 4,2 procent under tidigare år. Och allra sämst löneutveckling fick ekonomerna, där uppgången endast blev 0,5 procent.

– Pandemin och en uppskjuten avtalsrörelse gjorde att lönerevisionerna kom igång sent förra året. Många revisioner och lönesamtal har därför i praktiken inte hunnit genomföras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia. Nu uppmuntrar han alla som fortfarande har lönesamtal framför sig att förbereda sig väl:

– För alla med senare lönesamtal är det nu viktigt att ta del av lönestatistik som förberedelse. I Akavias statistik kan man i detalj studera lön för olika branscher och arbetsområden.

Sofia Hadjipetri Glantz