Innehåll

Sveriges revisorer och redovisningskonsulter har lämnat ett utmanade år bakom sig. Nu visar en undersökning att de siar både en negativ prognos samt en ljus syn på 2021.

Pandemin har berört revisorer och redovisningskonsulter på fler sätt än ett. Många har drabbats negativt, med minskade kunduppdrag och ekonomiska åtgärder, och ser ingen ljusning under innevarande år. Medan andra tror att verksamheten kommer att gå stärkt ur krisen.

Det visar en studie beställd av Wolters Kluwer där 300 revisorer och redovisningskonsulter har svarat på olika frågar i relation till pandemin.

I den framkommer att 38 procent har fått färre kunduppdrag. Närmare hälften, 45 procent, av de tillfrågade tror vidare att pandemin kommer att ha en negativ påverkan på verksamheten under året, varav en av fyra bedömer att denna påverkan kommer att vara stor. 19 procent uppger även att de har fått ställa om sitt erbjudande.

På frågan om de har fått dra ner på kostnaderna har 60 procent av respondenterna svarat ja och 24 procent nej.

En tydlig effekt av covid-19 är de tekniska landvinningar som situationen medfört. 39 procent av de tillfrågade uppger att de har blivit mer digitala i sitt arbetssätt.

Sofia Hadjipetri Glantz