Balans nr 2 2021

7 tips för byråer som vill öka takten i sitt jämställdhetsarbete

För tre år sedan bildades plattformen WizWomen för att driva på utvecklingen inom professional services, inklusive jämställdhet. Grundaren Susanne Tillqvist med en bakgrund som managementkonsult på EY delar med sig av plattformens bästa tips.

1. Bestäm dig

Det enklaste, svåraste och viktigaste tipset av alla. Männen på firman måste ta ledningen i arbetet, även om interna och externa kvinnliga förebilder är viktigt för att visa att det går. Per Wallentin, VD för Knowit, är en inspirerande förebild.

2. Medvetandegör dig själv och din organisation

All förändring förutsätter medvetenhet. Lyft och diskutera frågan i såväl ledningsgrupp som i hela organisationen för att skapa en medvetenhet kring jämställdhetsfrågan. Slå dig fri från normtänkande.

3. Sätt mål och syfte

Sätt ett tydligt syfte och en målbild som engagerar. Varför är det viktigt att vi är en jämställd organisation? Vad menar vi med det? Vad har vi att vinna på det? Vad är vårt mål? Mät, följ upp och rapportera – inte som en ”mjuk” faktor utan en viktig KPI för affären.

4. Vägen till delägarskap

Öppna upp för fler karriärvägar och karriärroller. Den traditionella hierarkin är för stelbent och oflexibel. Det måste finnas flera alternativa vägar för att göra karriär, och fortfarande ha möjlighet till att bli delägare. Jobba med individuella utvecklingsplaner och mål anpassade till individen, oavsett kön. Resan till att bli en duktig och framgångsrik rådgivare/konsult ser olika ut för olika individer, var noga med att inte malla individer mot varandra eller mot en standardiserad struktur.

5. Rekrytering

Säkerställ att rekryteringsprocessen skapar förutsättningar för jämställdhet. Från hur vi formulerar våra annonser till hur vi utvärderar kandidaterna och vilka medarbetare som deltar i intervjuerna. Sträva efter att kandidaterna får träffa både kvinnliga och manliga personer under sina intervjuer och att åsikterna från samtliga personer som intervjuat kandidaten väger lika tungt vid beslut om anställning.

6. Ledningens engagemang och teamets delaktighet

Använd jämställdhet och mångfald som drivkraft och argument i kundkontakt och försäljning. Lyft goda exempel.

7. Ge inte upp

Att arbeta med jämställdhet och mångfald är svårt och tar tid. Det gäller verkligen att hålla i och hålla ut, hur tråkigt det än låter.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...