Innehåll

Balans nr 3 2021

Ny infrastruktur för betalningar

En helt ny betalningsinfrastruktur som ersätter Bankgirot är på väg att ta form.

Bank- och postgironummer är viktiga identiteter för många organisationer och företag. Dessa kommer att finnas kvar. Men den bakomliggande tekniken för girobetalningar håller på att ersättas av en ny infrastruktur som lever upp till dagens krav.

– Det handlar dels om nya lagkrav, dels om den tekniska utvecklingen, säger Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska transformationsprogrammet.

Projektet drivs av de svenska bankerna och bankföreningen genom det så kallade transformationsprogrammet. Dessutom ingår det i ett större nordiskt samarbete.

Den nya infrastrukturen kommer att tas i bruk stegvis. Våren 2022 lanseras den för kontoöverföringar, vilket berör lönekonsulter. Under hösten samma år går turen till så kallade aliasbetalningar (bank- eller plusgiro). Sist på tåget blir autogiro.

– För alla som hanterar löner kommer en konkret skillnad att bli möjligheten att koppla mer text till betalningen. I dag ryms tolv tecken, i framtiden kommer det att rymmas tio gånger så mycket text, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Rakel Lennartsson