Innehåll

Balans nr 3 2021

Direkt med Karin – Snart ett konkret förslag till standard för revision av mindre verksamheter?

För ett år sedan lanserades FAR:s Expertnätverk – den nya modellen för ”FAR-aktiva”. I mitten av mars samlades vi (digitalt) för att gå igenom vilka frågor som står högst upp på agendan i de olika grupperna.

Listan ger en snabb överblick av bredden i vårt engagemang. Allt från etik- och hållbarhetsfrågor till revision av företag med mindre komplex verksamhet (LCE) och hur vi kan öka värdet av auktorisationen.

En riktig nagelbitare är Audit of Less Complex Entities (LCE). Många FAR-medlemmar har länge efterfrågat en förenklad standard för revision av mindre verksamheter och i juni får vi veta mer då den internationella standardsättaren IAASB förväntas besluta om att skicka ut ett förslag till sådan standard på remiss. Det är Strategigrupp Revision som arbetar med frågan, men hela FAR följer processen med stort intresse. Det här är ju en fråga med stor betydelse för branschen och det ska verkligen bli spännande att se vilket spår IAASB väljer.

Kommunal räkenskapsrevision är en annan viktig fråga. FAR, Skyrev och SKR arbetar gemensamt med att ta fram en standard och det finns ett utkast som nu är ute på intern remiss.

Hållbarhet hör till mina hjärtefrågor och därför följer jag EU:s taxonomiförordning med särskilt stort intresse. Hur påverkas bolagen och hur möter vår bransch denna förändring? Specialistgrupp Hållbarhet jobbar intensivt med taxonomiförordningen, men även andra grupper är involverade i frågan.

En fråga av en lite annan karaktär handlar om den fortsatta dialogen med Srf konsulternas förbund. Den frågan har Strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter högt upp på agendan.

Det här är bara några av alla viktiga frågor. På far.se hittar du en komplett lista.

Är du också intresserad av att engagera dig i Expert­nätverket? Hör av dig. Vi behöver fler engagerade experter!

På Karins agenda:

  • Möte med Expertnätverket

  • Näringspolitiskt forum

  • Möte med Nordiska Revisorsförbundet, NRF

  • Seminarium med Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR