Innehåll

Balans nr 4 2021

Direkt med Karin – Naturligtvis ska den valda revisorn granska hållbarhetsrapporten

En snabb titt i några av medlemsföretagens årsredovisningar visar att det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och att siktet är inställt på att genom verksamheten bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle. Jag läser bland annat om genomtänkta strategier och mål för att hjälpa människor, företag och organisationer att agera hållbart och det finns även konkreta exempel på situationer där företagen har gjort skillnad. Och det är inte enbart de större medlemsföretagen som belyser sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar. Det finns även exempel där mindre revisions- och redovisningsföretag på ett föredömligt sätt belyser hur de arbetar med hållbarhet tillsammans med sina kunder.

Men, enligt FAR:s första medlemspanel som genomfördes i april är det dock fortfarande många som inte har kommit igång med sitt hållbarhetsarbete. Det är också tydligt att det finns ett framtida behov av stöd. Här måste vi som branschorganisation kliva fram och stötta, genom information, utbildningar, rådgivning – och inte minst inspiration! Vår bedömning är att det inom en relativt snar framtid kommer att vara en nödvändighet att inkludera hållbarhetsfrågorna som en naturlig del i affärsmodellen för att vara fortsatt relevanta på marknaden.

Allt fler företag väljer att hållbarhetsrapportera, även om de inte omfattas av lagkravet. Men rapporteringen gör bara halva jobbet. Det behövs också granskning för att kvalitetssäkra informationen. För hur bra rapporteringen än är så kan dess tillförlitlighet och relevans ifrågasättas utan en adekvat granskning.

Därför välkomnar jag och FAR EU-kommissionen förslag om krav på granskning av hållbarhetsinformationen. Och för oss är det naturligt att det är bolagets valda revisor som ska göra denna granskning, eftersom hållbarhetsinformationen ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen som ingår i den information som ligger inom ramen för den valda revisorns granskningsuppdrag. Det är mest effektivt i vår strävan mot ett hållbart näringsliv och samhälle.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR

På Karins agenda

  • Möte med Näringspolitiskt Forum

  • Möte med Nordiska Revisorsförbundet (NRF)

  • Strategimöte: Redovisnings- och lönekonsulter