Innehåll

Balans nr 4 2021

Nytt ställningstagande från Skatteverket om DAC6

Vad gäller om flera rådgivare är inblandade i ett arrangemang som måste rapporteras enligt DAC6? Nu har Skatteverket publicerat olika exempel på sin webbplats.

Vid årsskiftet trädde DAC6 i kraft, det vill säga informationsplikt av gränsöverskridande arrangemang. Det innebär att varje råd eller överföring till utlandet måste stämmas av mot dessa regler för att rådgivaren inte ska riskera att betala en sanktionsavgift.

19 maj uppdaterades informationen på Skatteverkets webbplats om vem som ska lämna upplysningar, då ett nytt ställningstagande publicerades. Ställningstagandet handlar om uppgiftsskyldigheten när det finns flera rådgivare som är inblandade i samma rapporteringspliktiga arrangemang.

− I det här fallet har Skatteverket varit konstruktiva och bra och bjudit till för att försöka lösa utestående frågor. Man har publicerat olika ställningstaganden och förtydliganden under hela hösten och fortsatt med detta på ett bra sätt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Charlotta Marténg