Innehåll

Balans nr 5 2021

Ny revisionsstandard för LCE på remiss

Ett förslag till ny standard för mindre komplexa företag (LCE) har skickats ut på remiss. Beslut om standarden väntas fattas i december 2022.

Arbetet med att ta fram en ny revisionsstandard av mindre komplexa företag, Less Complex Entities, har varit på gång i flera år och de nordiska länderna har varit drivande i frågan. Bland frågor som varit omdiskuterade har varit vilka revisioner som ska komma att omfattas av standarden och vilken roll de nationella lagstiftarna ska ha.

– Denna fråga har Nordiska revisorsföreningen, NRF, varit aktiv i sedan 2015 och det finns ett stort intresse globalt för en mer ändamålsenlig revisionsstandard för mindre komplexa företag som samtidigt är av hög kvalitet och leder till samma starka slutsats som dagens ISA, kommenterar Johan Rippe, ordförande FAR:s Strategigrupp Revision, förslaget i en artikel på Balans webb om höstens hetaste frågor.

Enligt tidsplanen som presenterats ska remissvaren vara inlämnade 31 januari 2022 och ett slutligt beslut om standarden förväntas fattas i december 2022.

IAASB:s förslag finns på organisationens webb.

Charlotta Marténg