Branschens attraktionskraft är en fråga som vi arbetar med på många fronter. Det handlar dels om att lyfta fram och synliggöra de möjligheter som ryms inom våra olika yrkesroller, dels om att belysa en bransch i förändring, med goda framtidsutsikter och stor möjlighet att göra skillnad i omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle.

Vi verkar i en framtidsbransch med spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter. Och det måste vi berätta, så att budskapet når ut till studenter, universitet och högskolor – ja alla som funderar på nästa steg i karriären. För det är långt ifrån enbart kompetens inom ekonomi som efterfrågas, en trend som vi räknar med kommer att fortsätta.

Vi ser att det redan nu finns ett stort behov av nya kompetenser, något som märks när medlemsföretagen rekryterar nya medarbetare. Bland annat driver digitaliseringen på en ökad efterfrågan på kompetens inom it. Det handlar också om experter inom hållbarhet som en följd av ökade krav på hållbarhetsrapportering och ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor generellt. Tillsammans har våra åtta största medlemsföretag anställt drygt 1 400 nya medarbetare som börjar nu under hösten, enligt en rundkoll som Balans gjorde före sommaren. Det tyder på att branschen står stark, trots pandemin, och att nya kompetenser efterfrågas parallellt med traditionell kompetens inom ekonomi och juridik.

Att visa på möjligheterna i branschen gör vi på flera sätt. Vår branschrapport som lanserades i mars syftar till att öka kunskapen om branschen och lyfta fram den nytta vi gör för näringsliv och samhälle. Vi beskriver också vad våra olika yrkesroller de facto gör och hur fördelningen mellan olika områden ser ut inom de största medlemsföretagen. Nästa steg blir att spana in i framtiden för att se hur branschen och yrkesrollerna kommer att påverkas när samhället förändras och därmed även behoven av professionell hjälp hos företagen.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda:

  • Styrelsemöte i Svenska Revisionsakademin

  • Möte med Expertnätverket

  • ICC Petit-déjuner COP26