Innehåll

Balans nr 6 2021

”Kapitalet kan bli klimatets bästa vän”

Är ekonomisk tillväxt klimatfrågans fundamentala problem? Eller dess lösning? Balans intervjuar Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, och John Hassler, professor i makroekonomi.

Grundorsaken till problemet med klimatförändringarna är att det inte finns ett pris på utsläppen. Det menar John Hassler, professor i makroekonomi på Stockholms universitet.

− Om man inte rättar till det grundläggande problemet med prissättningen, så måste man gå tillbaka till ett förindustriellt sätt att leva. Det är fullkomligt orealistiskt. Sätter man ett pris på utsläppen, då pekar det mesta på att problemet går att lösa – utan stora ekonomiska uppoffringar, säger han.

John Hassler tillägger att ekonomin är flexibel om man tittar på lite längre sikt och att klimatneutralitet kan ske utan att det blir negativa konsekvenser för BNP-tillväxten.

− Det går att göra! G7-länderna har kommit överens om att införa en global miniminivå för bolagsbeskattning. Det är kontroversiellt och komplicerat. Vi kommer att nå klimatmålen, men vi måste skippa den märkliga lagstiftningen i Sverige och låta marknaden sköta det hela, säger han.

Även Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tycker att vi måste blicka bortom landets gränser.

− Störst nytta gör Sverige genom att bidra till forskning och utveckling som tar fram teknik som gör att hela världen kan ställa om till en mer hållbar utveckling, säger hon.

Nordeas chefsekonom pekar på att det ställs allt högre krav på företagen med de regelverk som nu implementeras.

Hur ska då rådgivare – som både ska guida företag i ekonomiska spörsmål så väl som i hållbar omställning – tänka? Annika Winsth svarar att företag som inte kan leva upp till hållbarhetskriterier får svårt att konkurrera.

− Det är klokt att som företag ta med det i beräkningarna oavsett hur hårt granskad man är i dag då trenden tydligt går åt det hållet.

− Jag har länge sagt att kapitalet kan bli klimatets bästa vän. Hur vi investerar och vem vi lånar ut till påverkar företagens möjligheter att driva sin verksamhet och i slutändan om de kan överleva, säger Annika Winsth.

Sofia Hadjipetri Glantz