Innehåll

Balans nr 7 2021

Samarbete ger vinst för företagen

Revisionsplikten är en het fråga som på nytt har aktualiserats. Frågan väcker känslor, både hos revisorer och hos redovisningskonsulter. Men frågan är om de båda yrkesgrupperna måste ställas mot varandra? Eller som Mikael Ernström, FAR:s andre vice ordförande, uttryckte när jag träffade honom för intervjun till detta nummer: ”Om företaget har en duktig redovisningskonsult blir revisionen billigare”. En win-win för alla. Och framför allt för företagaren.

Så i stället för att ställa revisorerna och redovisningskonsulterna mot varandra i frågan om revisionsplikt kanske det snarare handlar om att se vad man har gemensamt? Och hur man på bästa sätt skapar värde för näringsliv och samhälle. Två olika yrkesroller, med olika uppdrag som tillsammans gör nytta för kunden. På sidan 22 utvecklar Mikael Ernström sina tankar kring frågan, och för den som vill grotta ner sig ännu mer i revisionsplikten rekommenderar jag Duellen på sidan 28. Johan Rippe, FAR, möter Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv. Vad tycker du i frågan? Skriv en debattartikel på Balans webb!

I detta nummer har också Balans redaktör Sofia Hadjipetri Glantz kikat lite närmare på vad byråerna bör tänka på i sin närvaro i sociala medier. Sedan länge är tiden förbi, då branschen inte fick marknadsföra sig. Nu är branschen lika aktiv inom marknadsföring och i sociala medier som alla andra – men, det finns fortfarande regler att förhålla sig till. Inte minst för revisorerna. Läs mer på sidan 14.

Och på tal om sociala medier och digital närvaro – du har väl inte missat Balans nya webb? Eller att du kan följa oss på LinkedIn!

Charlotta Marténg, chefredaktör för Balans. Hör gärna av dig till mig på charlotta.marteng@far.se