Revisorerna vill vara i digital framkant, men stöter på patrull vid digital inlämning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

FAR har tagit initiativ till ett runda bords-samtal mellan branschen, programvaru­leverantörer och Bolagsverket för att bena ut de juridiska och tekniska hinder som finns vid digital inlämning. Branschen spelar en nyckelroll, som en länk mellan programvaruleverantörernas system och Bolagsverkets önskan om fler digitala revisionsberättelser. Särskilt när EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från 1 januari 2022.

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, konstaterar att viljan att vara digital är stor, men att det finns ett missnöje med själva förfarandet runt den digitala inlämningen.

− Om det gick att visa på nytta eller mervärde, kopplat till pengar eller tid, hade incitamenten varit större. Revisorer upplever dessutom att de inte har kontroll över det som lämnas in, säger hon. FAR kommer nu att fortsätta prioritera och bevaka frågorna som rör digital inlämning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Sofia Hadjipetri Glantz