Innehåll

Balans nr 7 2021

”Brister det på ett ställe, brister det överallt”

Revisorer har haft svårt att tillämpa penningtvättslagen. Därför lanserar nu Revisorsinspektionen, RI, nya föreskrifter.

– Kännedomen om att det finns penningtvättregler är god, men det har ändå visat sig vara svårt för revisorer att tillämpa penningtvättslagen. Det här arbetet är inget man gör en gång och lägger i byrålådan. Det är en integrerad del av revisionen, säger Jessica Otterstål, jurist på RI.

Hon har tillsammans med juristkollegan Claudia David Toronjo på RI arbetat med att ta fram föreskrifter om penning­tvätt som offentliggjordes på myndighetens webb 17 november. Båda hoppas att revisorer ska inse att penningtvättskedjan hänger ihop – och hur den gör det.

– Det handlar om att ha den röda tråden från den allmänna riskbedömningen, till kundriskprofil och kundkännedoms­åtgärder samt övervakningen i revisionen. Penningtvättsglasögonen ska vara på från att man antar kunden till att man skriver revisionsberättelsen, säger Claudia David Toronjo.

RI:s föreskrifter vänder sig i första hand till registrerade revisionsbolagen och auktoriserade revisorer, som ju myndigheten har tillsynen över.

– Alla åtgärder hänger ihop. Har revisorn inte gjort en allmän riskbedömning, finns det inga förutsättningar att genomföra de andra stegen. Brister det på ett ställe, brister det överallt, säger Jessica Otterstål.

Sofia Hadjipetri Glantz