Balans nr 1 2022

Direkt med Karin – Tre frågor till Karin Apelman, FAR:s VD och generalsekreterare

Pandemin har skapat hybridarbetsplatser som är här för att stanna. Hur har FAR agerat?

−Vi gick tidigt ut och uppmanade medarbetarna att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. FAR har också sett till att alla som ville fick datorskärm och kontorsstol hemkörda för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö i hemmet. När restriktionerna lättades i höstas började vissa vara på kontoret varje dag, medan andra arbetat efter principen 60/40, alltså tre dagar på kontoret och två hemma. Mötena är både fysiska och i hybridform i samråd med närmaste chef. Nu rekommenderas arbete hemifrån igen, och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur påverkas branschens attraktionskraft av att arbetsplatserna blir mer och mer flexibla?

−Det är en spännande fråga! Just branschens attraktionskraft är ett prioriterat område för FAR och flera initiativ har tagits för att visa på möjligheterna branschen bjuder. Vi arbetar nu med en uppföljning på branschrapporten som lanserades i mars 2021, där vi fokuserar på medarbetarna i branschen och de olika yrkesrollerna.

Vilka andra frågor ser vi mer av under 2022?

−Hållbarhet, digitalisering, regulatoriska frågor och rättssäkerhetsfrågor är andra viktiga områden. Inom hållbarhetsområdet ser FAR till exempel en tydlig efterfrågan på en global, gemensam standard för hållbarhetsrapportering och granskning av densamma, vilket är frågor som berör flera grupper i FAR:s expertnätverk. Vi kommer också att svara på EU:s konsultation ”Three pillars of corporate reporting”, om bolagens rapportering och revisionen samt tillsynen av dessa, för att nämna ett exempel.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda

  • Samrådsmöte med Revisorsinspektionen, RI.

  • Panelsamtal på Revisionsvärldens Avspark 2022.

  • IFAC Chief Executives’ Forum i New York.