Innehåll

Balans nr 1 2022

Branschens chans att omdefiniera arbetet

Det nya ledarskapet är en möjlighet för alla revisorer, rådgivare och konsulter som arbetar inom ”professional services”. Det menar HR-chef Anna Pontén.

Evolution snarare än revolution. Så beskriver Anna Pontén, HR-chef på Deloitte, de senaste två årens förändring av arbetslivet.

–Det nya hybrida arbetslivet beskrivs ofta som en revolution, men jag ser det mer som en evolution. Det är inte som natt och dag jämfört med hur vår bransch redan arbetade. Vi är vana vid att vara en tid på kontoret och en tid hos kunden.

De tekniska förutsättningarna att arbeta platsoberoende fanns redan där. Samtidigt som ledarskap alltid varit en viktig fråga i branschen.

–Vår verksamhet bygger på många ledare, dels i den organisatoriska strukturen, dels i teamen. Därtill har vi självledarskapet och det kommer i allra högsta grad att vara viktigt i det nya arbetssättet när frihetsgraden ökar, säger Anna Pontén.

Det nya, menar hon, är att vi har befäst användandet av digitala verktyg i samarbetet både med kunder och internt.

–Vi har lärt oss att vi även kan vara kreativa och producera saker tillsammans i digitala möten. I dag är ett digitalt möte fullständigt accepterat som ett fullgott alternativ och ses inte längre som ett andrahandsalternativ.

Anna Pontén ser det som en möjlighet att omdefiniera vad det innebär att arbeta i ”professional services”.

–Ur ett livsstils och hälsoperspektiv ser jag att vår bransch har fått en enorm möjlighet att ta vara på. Vi arbetar i högt tempo med utmanande arbetsuppgifter vilket medför utmaningar ur välmåendeperspektiv. Jag ser det här digitala lärandet som en möjlighet till ännu mer flexibilitet i yrkeslivet.

Men det betyder inte att det fysiska mötet har spelat ut sin roll.

–Ur ett medarbetarperspektiv är det viktigt att fundera på vilka speciella ögonblick som är särskilt givande att få ha fysiskt. Det är viktigt att vårda tillfällen att bygga ett vi.

Exempelvis ska alla som rekryteras till Deloitte få möjlighet att komma på en fysisk intervju.

–Vi fortsätter att använda digitala möjligheterna vid rekrytering, men samtidigt är vår ambition att alla som ska börja ska få en chans att gå in genom dörrarna, säger Anna Pontén.

Rakel Lennartsson