Innehåll

Balans nr 2 2022

Lönerna på uppgång efter pandemin

Senaste lönestatistiken visar en rejäl ökning för de flesta yrken i branschen i både storstad och på mindre ort. Men alla yrken har inte återhämtat sig lönemässigt från siffrorna före pandemin.

Akavias löneenkät för revisionsbranscher visar mestadels solskenssiffror jämfört med den dystra statistiken från första pandemiåret 2020. Medellönen för anställda inom revisionsbranschen har ökat med cirka 2.650 kronor sedan förra året.

De auktoriserade revisorerna kan glädjas över ungefär 5.600 kronor mer i lön än förra året, från 57.817 kronor till 63.433 kronor. Redovisningskonsulternas löner har i sin tur sett en ökning med cirka 1.800 kronor under samma period, från 36.264 kronor till 38.039 kronor.

Å andra sidan sjönk lönerna för revisorer och redovisningskonsulter med flera tusen kronor förra året, på grund av stagnation under pandemin. Då hade ett antal äldre i revisionsbranschen som tjänade väldigt bra försvunnit från arbetsmarknaden, antingen för att de hade pensionerats eller för att de hade blivit arbetslösa, och ströks då ur statistiken. Även bonusar och förmåner minskade kraftigt.

Medan de auktoriserade revisorerna har kommit i kapp det lönemässigt stillastående pandemiåret, släpar sifforna för redovisningskonsulterna fortfarande efter. År 2020 hade redovisningskonsulterna en medellön på 40.513 kronor, år 2021 låg den på 36.264 kronor och nu i år alltså på 38.039 kronor.

Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, ser flera orsaker till att yrkesgruppen inte har kommit upp till önskvärd lönenivå.

– Anledningarna kan vara att fler nya redovisningskonsulter har kommit in branschen och att lönerna då blir lägre, att lönerna för nyanställda inte har reviderats under 2021, att fler erfarna har slutat, samt att många mindre verksamheter kanske har påverkats av pandemin och sagt upp personal eller lagt ner verksamheten helt och hållet, säger hon till Balans.

Sofia Hadjipetri Glantz