Innehåll

Balans nr 2 2022

Arbetsrättskrönikan – Arbetsrätt i händelse av krig – en overklig rubrik

Arbetsrätt i händelse av krig – aldrig trodde vi väl att de orden skulle utgöra rubriken till denna krönika? Rubriken känns surrealistisk och overklig. Ändå bevittnar Europa och resten av världen just nu ett krig, eller snarare en invasion, som fått oss alla att stå ödmjuka inför förståelsen att krig även kan hända Europa, och kanske oss.

I Sverige finns en specifik arbetsrättslig lag som ska tillämpas i händelse av just krig. Lagen heter Arbetsrättslig Beredskapslag. Det är regeringen som beslutar om lagen ska tillämpas och regeringen kan besluta att lagen ska börja tillämpas för det fall Sverige anfalls av främmande makt eller om en stor väpnad konflikt äger rum i vårt närområde.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och föräldraledighetslagen ska efter regeringens beslut om beredskapslagens tillämpning endast tillämpas med de ändringar och tillägg som anges i en bilaga till beredskapslagen. Det vill säga de nu uppräknade lagarna ska, under den tid då regeringen beslutat om att beredskapslagen ska gälla, tillämpas med förändrade bestämmelser. Beredskapslagen stadgar också att lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, lagen om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag i skolan och lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare inte ska tillämpas under den tid ­beredskapslagen gäller.

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Fylgia. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Läs hela krönikan på tidningenbalans.se