Innehåll

Balans nr 2 2022

Direkt med Karin – Ukraina berör oss alla

Det är med stor sorg jag tar del av det som nu sker i Ukraina. Mina tankar går i första hand till alla de människor som är direkt drabbade av krigets fasor. Det är fruktansvärt. Något ingen människa borde behöva genomlida.

Världssamfundet har reagerat starkt, med långtgående sanktioner mot Ryssland, ryska företag och ryska medborgare. Företagen i revisions- och rådgivningsbranschen påverkas av det som nu sker. Revisions- och rådgivningsföretag med kunder med kopplingar till ryska företag eller medborgare ställs inför frågeställningar och problem som de behöver förhålla sig till. De sanktioner som har införts av EU måste alla företag förstå och följa, men reglerna kring sanktioner kan vara svåra att förstå och tolka.

FAR:s medlemsrådgivning får allt fler frågor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Många redovisningskonsulter och revisorer är nu mitt inne i arbetet med boksluten för bolag med bokslut sista december och en relevant fråga är naturligtvis hur händelserna i Ukraina påverkar boksluten. Riskbedömning är ett annat viktigt område. Som revisor och rådgivare gäller det att fundera över hur företagen påverkas, exempelvis när det gäller värdering av tillgångar och möjligheten att sälja företagets varor och tjänster.

På far.se publicerar vi löpande relevanta nyheter med anledning av kriget i Ukraina, bland annat fångar vi upp frågor som kommer till FAR:s medlemsrådgivning. Vid behov kommer vi också att ta fram vägledningar. Jag hoppas att du vet att du som medlem alltid är välkommen att kontakta FAR:s medlemsrådgivning om du behöver någon att bolla en knepig fråga med.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda

  • Rundabordssamtal med framtidsutblick till FAR:s 100-årsjubileum.

  • Möte med studenter som går civilekonomprogrammet på Linköpings universitet för att prata om varför det är angeläget med fördjupning inom redovisning.