Innehåll

Balans nr 2 2022

Tillfällig stämmolag på plats från 1 mars

Den tillfälliga stämmolagen har trätt i kraft. FAR är en av organisationerna som ställt sig bakom förslaget.

Våren 2020 infördes en tillfällig stämmolag för att underlätta för bolag och föreningar att hålla sina stämmor. Den tillfälliga lagen gjorde det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen som var tidsbegränsad upphörde att gälla vid årsskiftet 21/22, men har nu införts på nytt.

Beskedet välkomnas av FAR.

– Många kan fortfarande känna oro inför att fysiskt gå på en stämma, då är det här ett bra alternativ, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Reglerna innebär dels ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, dels en möjlighet att hålla stämman helt utan fysiskt deltagande. Lagen slutar gälla den sista december 2022.

– FAR anser i grunden att fysiska stämmor är bra där det finns möjlighet att ställa frågor och revisorn är tillgänglig för ägaren. Men det är ett bra komplement att bolag och föreningar nu får möjlighet att hålla sina stämmor antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning, säger Maria Lantz.

Charlotta Marténg