Innehåll

Balans nr 3 2022

Revisionsplikt – så tycker branschen

Förra sommaren blossade frågan om revisionsplikt upp igen. Balans tar tempen på branschen för att se hur het frågan är nu.

Diskussionen om revisionspliktens vara och icke vara tog fart igen under sommaren 2021. Men hur står revisions- och rådgivningsbyråerna i frågan? Balans har varit i kontakt med fyra byråer; EY, BDO, Revideco och Frejs Revisorer, som är överens om att dagens gränsvärden är på en rimlig nivå.

– Nuvarande gränsvärden fångar upp de företag som behöver revision på ett lämpligt sätt. Aktiebolagsformen innebär att verksamhet kan drivas med ett begränsat ansvar vilket också ställer höga krav på transparens och hög tillförlitlighet till lämnad information, svarar Malin Nilsson, VD BDO, i ett mejl.

Elina Malmström, revisorsassistent på Revideco, anser dessutom att användningen av revisionen kan vidareutvecklas.

– När man började prata om en höjning, i samband med utredningen, så fokuserades det på aktieägarperspektivet. Det är en indikation på hur man ser på revision av mindre företag. Det blev tydligt att det finns många som inte ser värdet av revisonen, annat än när det handlar om börsbolag, säger hon.

När Balans ställer frågan om revision bör vara lagstadgad eller frivillig är samtliga överens om att den bör vara det förstnämnda.

– Ur ett näringslivs- och samhällsperspektiv bör revisionen vara lagstadgad, revisionen tillför en gemensam nytta för alla intressenter. Och de allra minsta företagen ska undantas, precis så som det är nu. Det är bra att det är enkelt att starta företag, men den lite trubbiga tvåårsfristen bör reformeras, snabbt växande verksamheter hålls utanför lite väl länge, säger Mikael Glimstedt, auktoriserad revisor och partner på Frejs Revisorer.

Både han och Anna Svanberg, VD på EY, vill fokusera på nyttan av revision.

– Revision bör även fortsatt vara lagstadgad för företag som överstiger gränsvärdena. Argumenten är den nytta som revision medför. Dels för företagare/aktieägare. Dels för en vidare krets av intressenter, såsom anställda, leverantörer, kunder, långivare och samhälle. Enligt vår erfarenhet så görs i de flesta revisioner noteringar som leder till justeringar i bolagens redovisning så att bolagens rapportering blir mer korrekt, skriver hon i ett mejl.

Sofia Hadjipetri Glantz