Innehåll

Balans nr 3 2022

Få revisorer återvänder efter att ha lämnat

Statistiken talar sitt tydliga språk. Den som en gång lämnat revisorsyrket kommer sällan tillbaka. Och det trots att det blivit enklare att återfå sin auktorisation.

Revisorer som har lämnat yrket är attraktiva på arbetsmarknaden. Så även i revisions- och rådgivningsbranschen. Flera personer med god inblick i branschens problematik beskriver de avhoppade revisorerna som en del av lösningen, för att få bukt med revisorsbristen.

Men det är inte många som väljer att komma tillbaka till sitt gamla yrke när de en gång lämnat. Förra året var det bara åtta personer som beviljades auktorisation på nytt, visar Revisorsinspektionens statistik.

– Eventuellt kan pandemin ha påverkat. Det kan vara så att personer inte vågat byta jobb i samma utsträckning när omvärlden har varit så påverkad. Om man till exempel har en fast anställning som ekonomichef så är det inte säkert att det känns bra att återvända till en revisionsbyrå när arbetsmarknaden upplevs som osäker, säger David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen.

Året innan var siffran högre, 24 personer fick sin auktorisation beviljad på nytt under 2020. Den siffran kan ha varit en följd av de nya reglerna som trädde i kraft 2019. Då togs det så kallade timkravet bort. Tidigare var den som ville komma tillbaka tvungen att visa att hen hade arbetat med revisionsverksamhet minst 1 500 timmar på fem år.

– Troligen var det lite av en ketchupeffekt. Det var flera som hängde på låset och ansökte ganska snabbt om att bli auktoriserade igen.

David Gripenhjärta och Revisorsinspektionen följer utvecklingen med stort intresse. I myndighetens uppdrag ligger bland annat att tillgodose samhällets efterfrågan på kvalificerade revisorer.

– Vår inställning är att vi ska ha regler som inte försvårar i onödan, vare sig när det gäller nyrekrytering till revisorsyrket eller för den som vill komma tillbaka. 

Anna Hjorth

Så funkar det att komma tillbaka till yrket

  • Du behöver inte göra ett nytt prov för revisorsexamen om du tidigare gjort det med godkänt resultat.

  • Om du har auktorisation eller godkännande enligt äldre bestämmelser, utan att ha avlagt revisorsexamen, så kan du under vissa förutsättningar bli beviljad igen.

  • Om det gått mer än fem år sedan du lämnade yrket behöver du ge in en särskild redogörelse tillsammans med din ansökan. Den ska beskriva hur du har behållit eller utvecklat teoretisk och praktisk kompetens under tiden som gått sedan din auktorisation/godkännande upphörde.

  • Läs mer om att återvända till revisorsyrket här: revisorsinspektionen.se/bli-revisor/aterkomma-till-yrket