Innehåll

Balans nr 4 2022

Ny standard en milstolpe

I en gemensam arbetsgrupp har FAR, Skyrev och SKR arbetat fram och godkänt en standard för kommunal räkenskapsrevision. En milstolpe, menar Harald Jagner, som lett arbetet i gruppen.

Standarden för kommunal räkenskapsrevision som i somras klubbats igenom är den första i sitt slag i Sverige. Även om det har funnits en praxis tidigare – och räkenskapsrevision inom den kommunala sektorn egentligen inte skiljer sig från revision av räkenskaperna i ett privat företag – har det saknats en standard.

Att ändra på det har varit en angelägen fråga för FAR, som i en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Skyrev (branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) flera år varit drivande för att få den nya standarden på plats.

– Diskussionerna i arbetsgruppen har präglats av en stor öppenhet och en förståelse för varandras skrå. Förankring har varit nyckelordet. Andra viktiga begrepp har varit standardisering, jämförbarhet och kvalitetshöjning. Som grupp har vi förstått att om vi inte gemensamt hittar förankringen, så kommer detta inte att gå, säger Harald Jagner, ordförande FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor, som har lett arbetet.

Sofia Hadjipetri Glantz