Innehåll

Balans nr 4 2022

Tre frågor till Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD

Penningtvätt är ett område som engagerar och enligt Finansinspektionens nationella riskbedömning tvättas cirka 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet varje år. Det väcker frågor som är viktiga att prata om, som hur penningtvätt definieras och vilka varningsflaggor revisorer, redovisningskonsulter och övriga i branschen bör hålla utkik efter.

Vilken roll spelar branschen?

– Branschen har gjort flera insatser för att sprida kunskap om misstänkt om penningtvätt, vilka varningssignaler som är särskilt viktiga att ha koll på och hur det går till att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Revisions- och rådgivningsbranschen har en unik insyn och kunskap om företagens verksamhet och har därför också Stora möjligheter att upptäcka avvikande mönster och beteenden som kan vara ett tecken på att det förekommer penningtvätt.

FAR har bland annat publicerat poddar och webbinarier om penningtvätt – är det något särskilt budskap du vill trycka på?

– Jag vill uppmana alla att ta del av den information som finns. Ett viktigt budskap är att vi som bransch kan uppmärksamma och förmedla det vi ser under anonymitet. Det är viktigt att känna till.

Trots det rapporteras relativt få ärenden, kan branschen göra mer?

– Jag rekommenderar alla att ta på penningtvättglasögonen. Frågan står högt på FAR:s agenda och tillsammans har vi som bransch goda förutsättningar att göra skillnad när det gäller att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda

  • Årligt möte med Nordiska revisorsförbundet (NRF), på Island.

  • Möte med FAR:s expertnätverk.

  • FAR:s årsstämma.

  • Paneldiskussion om kommunal redovisningsrevision på Kommek i Malmö.