Innehåll

Balans nr 4 2022

Visselblåsarkanal krävs hos större företag

Nu har den nya visselblåsarlagen skärpts. Sedan mitten av juli behöver större företag och organisationer ha en aktiv visselblåsarfunktion.

I december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Offentlig verksamhet och privata organisationer med 250 eller fler anställda fick sex månader på sig, till senast 17 juli 2022, att få rapporteringskanalerna på plats.

Lagen gäller för både privat och offentlig sektor och innebär ett förstärkt skydd för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Arbetsgivare med minst 50 anställda måste i och med nya lagen inrätta en visselblåsarkanal som underlättar för arbetstagare att slå larm anonymt.

Enligt den nya lagen ska visselblåsaren kunna gå via en intern eller en extern kanal – och slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.

En intern kanal kan exempelvis vara behöriga anställda inom företaget eller anlitade konsulter. Via en extern kanal ska en arbetstagare kunna slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen, Arbetsmiljöverket är en av dem.

Organisationer med färre än 249 anställda har till 2023 på sig att få rapporteringskanalerna på plats.

Sofia Hadjipetri Glantz