Innehåll

Balans nr 4 2022

Bankernas nya infrastruktur för betalningar

Nästa år påbörjas övergången till en ny betalningsinfrastruktur som ersätter bankgirosystemet. Dags för redovisningskonsulter och lönekonsulter att börja förbereda sig.

Tekniken bakom bankgirobetalningar kommer under 2023 att börja bytas ut till en ny betalningsinfrastruktur som lever upp till mer moderna krav. En fråga som Balans har följt noga.

Främst berör detta yrkesvardagen för lönekonsulter och redovisningskonsulter. Införandet kommer att ske stegvis och är indelat i tre faser, med start nästa höst. Men redan nu bör byråer som arbetar med lön och redovisning börja förberedelserna.

– Lönekonsulter och redovisningskonsulter behöver kontakta varje bank för sig som man vill samarbeta med. Det tar lång tid att testa systemet och säkerställa att det fungerar. Det kan också skilja från bank till bank.

Det betonar Anders Edlund, kommunikationsansvarig på Svenska Transformationsprogrammet, som ligger under Svenska Bankföreningen, och som driver projektet. Detta ingår dessutom i ett större nordiskt samarbete.

Första fasen av transformationen inleds under hösten 2023. Då börjar kontoöverföringar stegvis att övergå till det nya systemet, vilket bland annat påverkar lönekonsulter och leverantörer av lönesystem.

Andra fasen påbörjas under våren 2024 och berör betalningar till både bankgiro och plusgiro.

Tredje och sista fasen, som påverkar autogiro och e-faktura, har ännu inte ett bestämt inledningsdatum.

Sofia Hadjipetri Glantz