Innehåll

Balans nr 5 2022

Ny rapport ska ge bättre info från brf

På uppdrag av BFN har en rapport tagits fram med förslag på hur årsredovisningar för brf ska bli bättre.

– Rapporten är viktig för förståelsen av de ekonomiska förutsättningarna i bostadsrättsföreningar och vad som är relevant information för framför allt boende, potentiella köpare av bostadsrätter och kreditgivare, säger Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Rapporten har tagits fram bland annat eftersom en del av förslagen i propositionen Tryggare bostadsrätt förutsätter kompletterande normgivning från BFN.

Nu ska BFN analysera innehållet i rapporten och ta fram förslag på ny normgivning. Förslaget skickas på remiss innan BFN fattar beslut om ny normgivning.

Björn Dickson